Yarattığınız içeriği neden yaratıyorsunuz?
SosyalMedyadaİçerikYönetimi

Sosyal ağlar ticari faaliyetler ve ekonomik gelişim anlamında önemli fırsatlar yaratmaktadır. Kullanıcılar kendi ürün ve hizmetleri ile fiyatları hakkında bilgi paylaşarak işletmelerin web site ve hizmet popülaritesini arttırabilmektedirler.

Özellikle bu noktada, neden sosyal medya iletişimine katılmak gerekliliği konusunda söylenmesi gereken; marka erişiminin arttırılması, markanın insani bir dokunuş kazanması, hedef kitlesi ile etkin ve interaktif bir iletişimin sağlanması ve marka toplulukları kurularak bu toplulukların beyin gücünden faydalanılması gibi bazı etkenler karşımıza çıkmaktadır.

Sosyal medya ortamlarının kullanıcılara farklı bir içerik sunması pazarlama amaçları açısından önem taşımaktadır.

Sosyal medya iletişiminin en önemli kısmı tüketiciyi önceden hazırlanan içeriklerden oluşan bir alana davet etmek yerine, bulundukları yerde, etkileşimde bulundukları şekilde iletişim kurmayı hedef alır.

Gözardı etmememiz gerekin bir konu var; kullanıcı izniyle kullanıcının etkileşimde bulunduğu platformda çalışma yapıyoruz. Bu yüzden kayda değer bir içerik oluşturmak ve bunu tutarlı bir biçimde sunmak burada önemli olan kısımdır.

Sosyal medyada içerik yaratmak daha genel olarak olarak aşağıdaki unsurları başarabilir:

  • Müşterileri çekmek,
  • Müşterileri satın almayı düşündükleri bir şey hakkında eğitmek,
  • Direnişin üstesinden gelmek ve itirazları ele almak,
  • Sektörde güvenirliği, itibarı ve uzmanlığı tesis etmek,
  • Markanın hikayesini anlatmak,
  • Sosyal ağlar yoluyla kulaktan kulağa yayılmak,
  • Bir hayran tabanı yaratmak ve müşterilerin markayı sevmelerine ilham vermek, Ani satın almaları tetiklemek.

Yukarıdaki unsurlar göz önüne alındığında; içerik yönetimi bir içerik pazarlaması olarak da adlandırılmaktadır. İçerik pazarlaması en katı tanımı itibarıyla, içerik yaratılması anlamına gelmektedir. Markaya ait, kazanılmış, medya tiplerinde karşımıza çıkan içerik pazarlaması, eğer paralı medyada yer alırsa reklam haline gelmektedir. Aslında burada temel amaç, müşteriyi çekebilmektir.

Başka fikirlerimiz de var
Önce güven sağlamalıyız
sosyalmedyanıntüketicisatınalmaniyetineetkisi