Önce güven sağlamalıyız
sosyalmedyanıntüketicisatınalmaniyetineetkisi

Sosyal medya üzerinden yapılan reklamların tüketicilerin satın alma niyetini olumlu etkilediği gözlemlenmiştir. Sosyal medyaya verilen reklamlarda tüketicilerin reklamlardan algıladığı bilgilendirme, eğlence, güvenilirlik ve rahatsız edicilik faktörlerine göre satın alma niyetine etkisi kaçınılmazdır. Bilgilendirme, eğlence ve güvenilirliğin tüketici satın alma niyetini pozitif etkilediği, rahatsız edicilik faktörünün ise negatif etkilediği ortaya konmaktadır.

Yapılan araştırmalarda şöyle bir sonuca ulaşılmıştır:

Sosyal medya reklamlarındaki bilgilendirme faktörünün, tüketici satın alma niyeti üzerinde olumlu etkisi vardır.

Sosyal medya reklamlarındaki eğlence faktörünün, tüketici satın alma niyeti üzerinde olumlu etkisi vardır.

Sosyal medya reklamlarındaki güvenilirlik faktörünün, tüketici satın alma niyeti üzerinde olumlu etkisi vardır.

Sosyal medya reklamlarındaki rahatsız edicilik faktörünün tüketici satın alma niyeti üzerinde olumsuz etkisi vardır.

Sosyal medya reklamlarındaki bilgilendirme faktörünün, güvenilirlik faktörüne göre tüketici satın alma niyeti üzerinde daha fazla olumlu etkisi vardır.

Sosyal medya reklamlarındaki eğlence faktörünün, bilgilendirme faktörüne göre tüketici satın alma niyeti üzerinde daha fazla olumlu etkisi vardır.

Sosyal medya reklamlarındaki eğlence faktörünün, güvenilirlik faktörüne göre tüketici satın alma niyeti üzerinde daha fazla olumlu etkisi vardır.

Sosyal medya reklamlarındaki eğlence faktörü, güvenilirlik faktörü ve bilgilendirme faktörlerinin tüketici satın alma niyeti üzerinde olumlu etkileri vardır.

Bu kadar vardır – yoktur kavramının bize verdiği genel sonuç şudur:

Elde edilen sonuçlar doğrultusunda güvenilirlik faktörünün satın alma niyetini en fazla etkileyen faktör olduğu ortaya net biçimde konmuştur. Günümüz koşullarında geçmişe nazaran internet ortamının daha güvenilir bir ortam haline gelmesi bu sonucu da etkilediği düşünülmektedir. Dolayısıyla firmaların reklam uygulamalarını tüketiciler tarafından güvenilir bulunan sosyal medya platformlarında yapmaları daha sağlıklı sonuçlar alınmasını sağlayacaktır. Firmanın da tüketicilerin zihninde güvenilir bir konuma sahip olması yapacağı reklamların tüketici satın alma niyetine etkisini arttıracağı öngörülebilir. Reklam faaliyetleri içerisinde oluşturulacak olan görsel ve yazılı mesajın tüketiciler için güven verici olmasına da firmaların özen göstermesi reklam faaliyetlerinin başarısını daha da arttıracağı düşünülmektedir.

Bu çerçevede çalışmasını yaptığımız firmalarla, tüketicilerin satın alma niyetini etkileyebilmek için reklam uygulamalarımızda görsel ve sözlü olarak oluşturacağımız mesajlarda bilgilendirici ve eğlendirici olmasına özen gösteriyoruz. Böylelikle dikkat çekici reklamlar, sosyal medya mecralarında kullanıcılar tarafından kendi sayfalarında paylaşılarak reklamın daha fazla kullanıcıya ulaşmasını da sağlamaktadır. 

Sosyal medya reklam çalışmasında reklam verenlerimize önemli not: Önce güven sağlayın…

Başka fikirlerimiz de var
Bazen de imkansızı kovalıyoruz
inatçıyız